Kalendár

August
P U S Š P S N
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Aktuality
0/0

Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

,, Kým to o nich nevieme, správame sa k nim normálne. Keď však vyjdú s pravdou von, naše správanie sa k nim zrazu zmení. HIV/AIDS ochorenie je v našej spoločnosti, bohužiaľ, vnímané ako ochorenie homosexuálov, za ktoré si môžu sami. Nie je to ale pravda. HIV a AIDS sa týka naozaj každého. A stačí tak málo, aby sme pochopili, že aj takto osudom skúšaní ľudia majú túžbu a právo byť akceptovaní bez predsudkov.´´ hovorí predsedníčka pracovnej skupiny pre HIV/AIDS prevenciu, Lívia Knapčoková.

Líviin príbeh si môžete prečitať aj TU.  

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú.

Od roku 2015 Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje Národnú súťaž HIV/AIDS pre stredné školy na základe rovnomennej predlohy súťaže Maďarského Červeného kríža, ktorej sa družstvo zo Slovenska zúčastnilo v roku 2012.

 

Národná sÚŤaŽ HIV/AIDS prevencie 2019

Pozvánka na Národnú súťaž HIV/AIDS prevencie

 

Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje 29.novembra Súťaž HIV/AIDS prevencie pre študentov stredných škôl pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.

 

Súťaž sa skladá z 2  súťažných kôl:

 1. Online kolo súťaže HIV/AIDS prevencie Online kolo bude spustené 11.11.2019 od 10:00 do 11:00 cez portál sutazhap.redcross.sk. (Na vyriešenie otázok online kola má družstvo časový limit 20 minút.)

Je nutné registrovať sa do 31.10.2019 24:00 hod prostredníctvom portálu sutazhap.redcross.sk
Od 31.10. 2019 do 11.11.2019 nebude možné robiť zmeny v prihlasovacích údajoch. V prípade choroby niektorého zo súťažiacich alebo iných problémov sa zmeny budú riešiť individuálne. Kontaktovať nás môžete telefonicky prostredníctvom čísel uvedených v tejto správe, alebo mailom sutazhap(at)redcross.sk. Pri registrácií je nutné, aby zodpovedný pedagóg registroval za školu súťažné družstvo cez online portál, v ktorom uvedie názov školy, adresu, tel. kontakt a oficiálny email školy, svoje meno a oboznámi sa s poučením o ochrane osobných údajov. Po overení registrácie bude na oficiálny email školy, ktorý bol zadaný pri registrácii zaslané prístupové heslo do systému. Vyplnenú prihlášku bude nutné následne naskenovať a nahrať cez prihlasovací portál . V deň spustenia online kola sa družstvo bude vedieť prihlásiť a získa prístup k súťažným otázkam.

Výsledné poradie výhercov online kola bude zverejnené 15.11.2019

 1. Po online kole súťaže, 10 najlepších družstiev postupuje do národného kola, ktoré sa uskutoční  29.11.2019 v KC DUNAJ, v Bratislave.
  Národné kolo (10 najlepších riešiteľov/ družstiev online kola)
  Súťaž sa uskutoční 29. 11. 2019 v Bratislave (KC DUNAJ)
  Prezencia:
   9:00 – 10:00 hod.
  Súťaž: 10:00 - 14:30 hod.
  Po súťaži je pripravená sprievodná aktivita - vytvorenie živej stužky na Námestí SNP, ako symbol uctenia si pamiatky ľudí, ktorí AIDS podľahli. Sprievodnej aktivity sa zúčastnia aj dobrovoľníci Mládeže SČK z celého Slovenska.
  Odchod z Bratislavy odporúčame plánovať po 16-tej hodine.

 

Podmienky: 

 • družstvá sú zložené z 3 členov – všetci členovia musia navštevovať rovnakú školu a musia navštevovať prvý alebo druhý ročník strednej školy/ stredného odborného učilištia
 • členovia družstva nemusia byť z jednej triedy
 • za jednu školu súťaží len jedno družstvo
 • každý člen družstva sa môže súťaže zúčastniť iba 1x za život, nie je dovolené súťažiť súťažiacim , ktorí sa súťaže zúčastnili v posledných troch ročníkoch súťaže
 • za jednu školu môže byť zapojené len 1 družstvo
 • národný koordinátor projektu HIV/AIDS po absolvovanom 4 dňovom kurze Mládeže SČK môže družstvo LEN pripravovať, ale nesmie byť členom družstva
 • koordinátor s absolvovaným  jednodňovým školením HIV/AIDS prevencie Mládeže SČK môže byť členom družstva, avšak v družstve smie byť IBA JEDEN člen s týmto školením
 • škola sa môže zapojiť aj bez koordinátora HIV/AIDS prevencie, ktorý družstvo pripravuje, družstvo sa môže pripravovať aj samostatne, pomocou materiálov zasielaných v prílohe tohto emailu
 • družstvá môžu pripravovať koordinátori projektu HIV/AIDS prevencia, ktorý realizuje Mládež SČK (pomocou sylabov a príručky  vytvorenej k národnej súťaži HIV/AIDS Prevencia)
 • rozsah vedomostí sa riadi sylabami, ktoré majú súťažiaci k dispozícií 
 • samotná národná súťaž bude pozostávať z 5 disciplín (teoretické aj kreatívne), ktoré budú bodované - výsledné poradie bude podľa súčtu bodov za jednotlivé disciplíny
 • Súťažné otázky sa v jednej disciplíne budú týkať aj histórie a aktivít Červeného kríža/Červeného polmesiaca
 • pedagogický dozor sa do riešenia súťažných disciplín nezapája,  súťažné disciplíny riešia len súťažné družstvá
 • pre pedagogický dozor a koordinátorov HIV/AIDS prevencia budú pripravené workshopy týkajúce sa problematiky HIV/AIDS a aktivít Mládeže SČK
 • 3 víťazné družstvá budú odmenené vecnými cenami
 • Od 31.10.2019 do 11.11.2019 nebude možné vykonávať v prihlasovacích údajoch žiadne zmeny. V prípade komplikácií, choroby niektorého zo súťažiacich budú zmeny riešené individuálne po telefonickom alebo mailovom kontakte sutazhap(at)redcross.sk.
 • Všetkým zapojeným školám (vrátane online kola) bude zaslaný ďakovný list a certifikát o zapojení sa do kampane Svetového dňa boja proti AIDS, ktorú organizuje Mládež SČK

 

Organizačné informácie pre národné kolo:

 • príchod  do a odchod z Bratislavy je plánovaný na rovnaký deň bez potreby prenocovania
 • súťaže sa môže zúčastniť aj pedagogický dozor, ktorému bude cestovné hradiť vysielajúca škola
 • cestovné pre súťažiacich hradí vysielajúca škola alebo územný spolok podľa dohody. No predpokladáme, že náklady na cestovné účastníkov nevzniknú, nakoľko sa počíta, že súťažiaci využijú na príchod do a odchod z Bratislavy bezplatnú prepravu vlakmi ŽSSR
 • pre zúčastnených bude pripravené aj malé občerstvenie a obed

 

 

Vyplnenú a naskenovanú prihlášku je nutné nahrať do systému do 31.10.2019 na sutazhap.redcross.sk. Originál priniesť so sebou na súťaž. 

 

 

Ďalšie informácie vám poskytnú: 

Bc.Viktória Šutová – národná koordinátorka  projektu Mládeže SČK – HIV/AIDS prevencia, sutazhap(at)redcross.sk, 0907 454 266 

Richard Čanaky- národný koordinátor Mládeže SČK, 0902 934 009    

Pri akýchkoľvek technických problémoch počas  spustenia online kola (11.11.2019)  kontaktujte prosím:

Leo Haško – 0911 336 935

Súbory na stiahnutie