Kalendár

Jún
P U S Š P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Aktuality
01.04.2016

Oslavy 95. výročia organizovanej mládeže ČK na Slovensku

Oslavujeme 95 rokov a ty môžeš byť pri tom! 
30.03.2016

61. ročník medzinárodného kempu v Langenlois

Mládež SČK má príležitosť vyslať dvoch dobrovoľníkov na medzinárodný kemp v rakúskom meste Langenlois.
30.12.2015

Účasť na Valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie spoločno

V dňoch 4-10.12.2015 vo švajčiarskej Ženeve zasadala špička Medzinárodného Červeného kríža. 
15.11.2015

Mládež SČK má novú prezidentku

Po siedmych rokoch Mládež SČK opäť povedie žena.
14.11.2015

Vyhlásenie volieb do volených orgánov Mládeže SČK

Rada Mládeže SČK vyhlásila voľby na funkcie viceprezidentov Mládeže SČK a členov Prezídia Mládeže SČK.
14.11.2015

Vyhlásenie volieb na funkciu prezidenta Mládeže SČK

Rada Mládeže SČK vyhlásila voľby na uprázdnenú funckiu prezidenta Mládeže SČK
27.09.2015

Kurz k projektu Dorotka a jej priatelia úspešne za nami

V dňoch 18. - 21. septembra 2015 sa v Hoteli Junior Jasná uskutočnil celonárodný kurz k projektu Dorotka a jej priatelia. Kurz absolvovalo 21 dobrovoľníkov z celého Slovenska.
0/0
Back
14. 11. 2015

Vyhlásenie volieb na funkciu prezidenta Mládeže SČK

U Z N E S E N I E
o vyhlásení volieb na funkciu prezidenta Mládeže SČK

I.    Rada Mládeže Slovenského Červeného kríža (ďalej len „rada mládeže") vyhlasuje voľby na funkciu prezidenta Mládeže SČK na funkčné obdobie dvoch rokov (2015-2017) podľa čl. 8 ods. 2 písm. a), čl. 14 ods. 3 a 7 Štatútu Mládeže SČK.

II.    Rada mládeže určuje pre voľby na funkciu prezidenta Mládeže SČK nasledovné:
1. Voľby riadi volebná komisia, ktorá pracuje v zložení: Juliána Fučková - predsedníčka, Mgr. Zdenka Výbochová - členka, Kristína Schmidtová - členka.
2. Návrh kandidáta je potrebné doručiť osobne alebo prostredníctvom e-mailu (mladez@redcross.sk) predsedovi volebnej komisie najneskôr do 14. 11. 2015 do 16:45.
3. Podľa čl. 14 ods. 1 Štatútu Mládeže SČK má právo kandidovať do orgánov Mládeže SČK každý člen mládeže, ktorý dovŕšil 15 rokov. Za prezidenta a viceprezidenta Mládeže SČK môže byť volený člen Mládeže SČK, ktorý dovŕšil 18 rokov.
4. Návrh kandidáta sa predkladá na formulári schválenom volebnou komisiou. Súčasťou návrhu je:
a) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SČK v súvislosti s voľbami a čestné vyhlásenie o splnení podmienok na kandidáta v zmysle vnútorných predpisov SČK,
b) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.
5. Návrhy kandidátov na funkciu prezidenta Mládeže SČK budú zverejnené okamžite po prijatí návrhu kandidatúry (v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) v rokovacej miestnosti zasadnutia Rady Mládeže SČK a na internetovej stránke youth.redcross.sk okamžite po prijatí návrhu kandidatúry.
6. Formulár pre navrhovanie kandidátov budú mať k dispozícii jednotliví členovia volebnej komisie a tiež  bude umiestnený na internetovej stránke youth.redcross.sk.
7. Voľby na funkciu prezidenta Mládeže SČK sa musia uskutočniť najneskôr do 14. 11. 2015 do 23:59.
8. Voľby sa riadia príslušnými ustanoveniami Štatútu Mládeže SČK a volebným poriadkom, ktorý volebná komisia predloží rade mládeže na prerokovanie a schválenie najneskôr v prvý deň volieb. 
9. Neprítomnému kandidátovi bude umožnená sebaprezentácia prostredníctvom telefónu alebo Skype dňa 14. 11. 2015 v čase 16:50 - 17:10.
10. Voľby na funkciu prezidenta Mládeže SČK boli vyhlásené dňa 14. 11. 2015.

VOLEBNÝ AKT SA USKUTOČNÍ DŇA 14. 11. 2015 (SOBOTA) POČAS ZASADNUTIA RADY MLÁDEŽE SČK V BRATISLAVE.

 

Zverejnenie kandidátky:
1. Viktória Šutová

 

Formulár: Kandidátka na funkciu prezidenta Mládeže SČK