Kalendár

Jún
P U S Š P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Aktuality
01.04.2016

Oslavy 95. výročia organizovanej mládeže ČK na Slovensku

Oslavujeme 95 rokov a ty môžeš byť pri tom! 
30.03.2016

61. ročník medzinárodného kempu v Langenlois

Mládež SČK má príležitosť vyslať dvoch dobrovoľníkov na medzinárodný kemp v rakúskom meste Langenlois.
30.12.2015

Účasť na Valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie spoločno

V dňoch 4-10.12.2015 vo švajčiarskej Ženeve zasadala špička Medzinárodného Červeného kríža. 
15.11.2015

Mládež SČK má novú prezidentku

Po siedmych rokoch Mládež SČK opäť povedie žena.
14.11.2015

Vyhlásenie volieb do volených orgánov Mládeže SČK

Rada Mládeže SČK vyhlásila voľby na funkcie viceprezidentov Mládeže SČK a členov Prezídia Mládeže SČK.
14.11.2015

Vyhlásenie volieb na funkciu prezidenta Mládeže SČK

Rada Mládeže SČK vyhlásila voľby na uprázdnenú funckiu prezidenta Mládeže SČK
27.09.2015

Kurz k projektu Dorotka a jej priatelia úspešne za nami

V dňoch 18. - 21. septembra 2015 sa v Hoteli Junior Jasná uskutočnil celonárodný kurz k projektu Dorotka a jej priatelia. Kurz absolvovalo 21 dobrovoľníkov z celého Slovenska.
0/0

Organizačná štruktúra

Skupina Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK - čl. 6)
Základnou organizačnou zložkou Mládeže SČK je skupina mládeže. Minimálny počet členov skupiny mládeže je päť. Členovia skupiny mládeže si na zakladajúcom zhromaždení volia predsedu a podpredsedu a poverujú funkciou pokladníka osobu staršiu ako 18 rokov.

Územná rada Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK - čl. 7)
Územná rada mládeže je vyšším orgánom Mládeže SČK zloženým z predsedov, prípadne podpredsedov alebo vedúcich skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. Územná rada mládeže má rovnakú územnú pôsobnosť ako územný spolok SČK. Počet členov územnej rady mládeže je minimálne päť, pričom každá skupina mládeže má v územnej rade rovnaký počet zástupcov. Úlohou územnej rady mládeže je koordinovať činnosti skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. Územná rada mládeže poveruje funkciou pokladníka osobu staršiu ako 18 rokov.

Rada Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK - čl. 8)
Najvyšším orgánom Mládeže SČK je rada mládeže, ktorá je tvorená predsedami územných rád mládeže a členmi prezídia mládeže. Územnú radu môže vo výnimočných prípadoch zastupovať podpredseda, iný delegovaný člen alebo vedúci skupiny mládeže. Za každú územnú radu mládeže ma právo hlasovať a voliť len jeden zástupca. Na zasadnutia rady mládeže sú prizývaní predsedovia pracovných skupín a poverený zamestnanec Ústredného sekretariátu SČK.

Prezídium Mládeže Slovenského Červeného kríža  (Štatút Mládeže SČK - čl. 9)
Prezídium mládeže je stály výkonný orgán Mládeže SČK. Tvoria ho prezident a dvaja viceprezidenti Mládeže SČK a ďalší dvaja členovia zvolení radou mládeže. Prezídium mládeže zabezpečuje plnenie uznesení rady mládeže. Prezídium riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť územných rád mládeže. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá rade mládeže. Prezídium mládeže môže z členov mládeže alebo odborníkov ustanovovať pracovné skupiny k jednotlivým programom a projektom Mládeže SČK ako poradné orgány.

Schéma organizačnej štruktúry Mládeže Slovenského Červeného kríža