Kalendár

Jún
P U S Š P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Aktuality
01.04.2016

Oslavy 95. výročia organizovanej mládeže ČK na Slovensku

Oslavujeme 95 rokov a ty môžeš byť pri tom! 
30.03.2016

61. ročník medzinárodného kempu v Langenlois

Mládež SČK má príležitosť vyslať dvoch dobrovoľníkov na medzinárodný kemp v rakúskom meste Langenlois.
30.12.2015

Účasť na Valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie spoločno

V dňoch 4-10.12.2015 vo švajčiarskej Ženeve zasadala špička Medzinárodného Červeného kríža. 
15.11.2015

Mládež SČK má novú prezidentku

Po siedmych rokoch Mládež SČK opäť povedie žena.
14.11.2015

Vyhlásenie volieb do volených orgánov Mládeže SČK

Rada Mládeže SČK vyhlásila voľby na funkcie viceprezidentov Mládeže SČK a členov Prezídia Mládeže SČK.
14.11.2015

Vyhlásenie volieb na funkciu prezidenta Mládeže SČK

Rada Mládeže SČK vyhlásila voľby na uprázdnenú funckiu prezidenta Mládeže SČK
27.09.2015

Kurz k projektu Dorotka a jej priatelia úspešne za nami

V dňoch 18. - 21. septembra 2015 sa v Hoteli Junior Jasná uskutočnil celonárodný kurz k projektu Dorotka a jej priatelia. Kurz absolvovalo 21 dobrovoľníkov z celého Slovenska.
0/0

Štatút Mládeže SČK

Základné zásady členstva v hnutí Mládeže Slovenského Červeného kríža

1. Členstvo v hnutí Mládeže Slovenského Červeného kríža je dobrovoľné. Členovia Mládeže Slovenského Červeného kríža vzájomne spolupracujú bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie.

2. Členom Mládeže Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 25 rokov, ktorá súhlasí s humánnym poslaním Mládeže SČK a chce sa podieľať na jej činnosti.

3. Člen mládeže má právo:

 • slobodne sa rozhodnúť, v ktorej skupine mládeže chce byť organizovaný,
 • podieľať sa na plnení úloh mládeže a na tento účel využívať v nevyhnutnom rozsahu majetok SČK,
 • zúčastňovať sa rokovaní orgánov mládeže, ktorých je členom,
 • hlasovať a voliť, okrem čestných členov,
 • byť volený do orgánov mládeže, ak dovŕšil 15 rokov, okrem vedúcich skupín mládeže a čestných členov,
 • slobodne prejavovať názory na činnosť mládeže a SČK, obracať sa s návrhmi, požiadavkami, sťažnosťami na všetky orgány mládeže a SČK a žiadať odpoveď,
 • požadovať ochranu, pomoc a podporu v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
 • nosiť odznak SČK a mládeže, vyznamenania SČK a pri organizovaných akciách a podujatiach súvisiacich s činnosťou aj uniformu SČK, prípadne mládeže.

4. Člen mládeže je povinný

 • poznať a riadiť sa stanovami SČK, týmto štatútom a chrániť znak, názov a dobré meno SČK, jeho jednotu a vnútornú demokraciu,
 • podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa na činnosti skupiny mládeže a voleného orgánu, ktorého je členom,
 • rešpektovať rozhodnutia orgánov SČK, plniť úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie a uložené úlohy, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK,
 • platiť členské príspevky,
 • chrániť majetok SČK a po ukončení členstva odovzdať zapožičaný majetok orgánu, ktorý mu ho zapožičal.

 

Po kliknutí nájdete všetky základné dokumenty o Slovenskom Červenom kríži.

Súbory na stiahnutie